Benvinguts al Blog del servei d'Anestesiologia, Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor,

La missió fonamental de l’Anestesiologia és possibilitar una intervenció quirúrgica amb la màxima seguretat i atenció de qualitat amb l’objectiu d’obtenir el millor resultat postoperatori i una experiència òptima pel pacient. El Servei d’Anestesiologia és l’eix vertebrador del que s’entén com a medicina perioperatòria: tot el sistema de cures mèdiques amb enfoc integral i multidisciplinar que van encaminades a proporcionar la millor atenció als pacients quirúrgics, des del moment que s’indica una cirurgia fins a la seva completa recuperació.

En aquest espai compartirem informació que considerem rellevant i interessant per als nostres pacients.