Coneix el servei d'Anestesiologia

El servei d'Anestesiologia, Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor és un servei central de l’HUMT, transversal i multidisciplinari, i longitudinal en l’atenció del pacient quirúrgic. El seu equip el conformen un conjunt de professionals centrat en els pacients i entorn familiar, referent en el territori, i orientat als objectius i valors de Mútua de Terrassa:

  • Professionalisme, eficiència, competència i expertesa de treball.
  • Humanisme, treball en equip i bon ambient laboral.
  • Compromís de servei i especialització a l’hospital i territori-
  • Treball per a la qualitat i seguretat del pacients.
  • Esperit crític, d’avaluació continuada, millora i aprenentatge

Donen servei als nostres pacients seguint 4 eixos: Medicina perioperatoria, Reanimació, la Unitat del Dolor i Bloc Quirúrgic

Per a qualsevol procés quirúrgic és imprescindible una adequada planificació, que s’aconsegueix mitjançant una exhaustiva valoració i optimització des de la consulta preoperatòria, adequació d’un pla anestèsic i de cures personalitzades, i assolir una relació anestesiòleg-pacient basada en la confiança, comunicació efectiva i tracte humà i proper.

En el bloc quirúrgic i durant tot el procediment, l’anestesiòleg vetlla en tot moment per assegurar el seu benestar, mantenir l’equilibri de l’organisme, prevenir complicacions i actuar precoç i eficaçment davant qualsevol eventualitat. Així mateix és l’eix integrador per l’acompliment de les expectatives tant del cirurgià, com del pacient, i alhora garantint que el procés esdevingui un èxit tenint en compte beneficis i riscos.

Les unitats de recuperació anestèsica són unitats destinades a la provisió de cures postoperatòries immediates com part del procés assistencial, que efectuen el suport proporcionat al tipus d’intervenció, el circuit previst i les condicions del pacient. En algunes situacions, previstes o no, és possible que el pacient requereixi de monitorització, cures i teràpies de suport avançades o substitució de funcions vitals i, per tant, requereixi de l’ingrés i seguiment en Unitat de Reanimació o UCI d’Anestesia.

Un aspecte fonamental del Servei és l’atenció del Dolor a través d’una Unitat especialitzada en el maneig i tractament del dolor, que de forma multidisciplinar dóna resposta especialment als quadres complexes, crònics o resistents.

Cap del servei
Marc Bausili Ribera - número de col·legiat 41341

  • El nostre equip

    El nostre equip està format per 34 facultatius i 11 metges residents Dr. Marc Bausili. Cap de Servei - Número de col·legiat 41341 Dr. Josep Balsells. Cap Clínic - Número de col·legiat 21784 Dra. Marina Alcoberro - …Llegir més