Simulació

L’objectiu de la simulació es poder replicar un escenari de la manera més real possible, per poder rebre retroalimentació i assessorament sobre l’actuació observada. Permet un ambient òptim per l’aprenentatge al ser planificat, estandaritzat, segur i reproduïble afavorint l’ensenyament basat en l’experiència, autoaprenentatge i l’adquisició i retenció de coneixements.

La formació mitjançant simulació clínica s’ha convertit en el gold-standard sobretot en el maneig de crisis i permet l’entrenament integral tant dels facultatius anestesiòlegs com d’equips multidisciplinars.

  • Dr. Rubén López
Màster Universitari Oficial en Metodologia de la Simulació. Universitat de Manresa (FUB).
Direcció i Lideratge en Gestió Clínica. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Instructor en SVA i SVAP. Europen Ressuscitation Councial (ERC).
  • Dra. Núria Poch
Màster Universitari Oficial en Metodologia de la Simulació. Universitat de Manresa (FUB).
Instructora i Facilitadora del CISARC (Centre Innovació en Simulació). Universitat de Manresa (FUB).