Utilització de Claus endomedul·lars folrats amb ciment i antibiòtic “custom-made”, pel tractament d’infeccions agudes en el context d’una osteosíntesi amb enclavat

Aquests dies s’està celebrant a Nantes el congrés anual de la societat europea de infeccions osteoarticulars EBJIS 2017. L’equip de patologia sèptica de l’aparell locomotor ha presentat un treball científic al EBJIS 2017 sobre la utilització de Claus endomedul·lars folrats amb ciment i antibiòtic “custom-made”. Aquest treball ha estat realitzat per L. Font-Vizcarra, M. Veloso, L. Gomez, S. Huguet, A. Matamala, F. Angles.

El desbridament i la retenció dels implants (DAIR) és el tractament d’elecció després d'una infecció aguda després de l’osteosíntesi d’una fractura. Tanmateix, quan es realitza un enclavat intramedul·lar, no és possible aconseguir un desbridament total i cal retirar l’osteosíntesi inicial. Per evitar la colonització bacteriana de la nova osteosíntesi i aconseguir una alta dosi de concentració d'antibiòtics al focus de la fractura, vam decidir cobrir amb ciment amb antibiòtic el nou implant emprat.

Els objectius d'aquest treball són:

  1. Descriure la tècnica quirúrgica per crear un folre adequat de ciment antibiòtic a mida
  2. Presentar els resultats de la nostra sèrie curta de casos.
S'utilitza un tub de silicona prèviament esterilitzat com a motlle. El clau endomedul·lar s'introdueix al tub. Utilitzant brides de nylon, el final del tub es segella i apliquem a l’altre extrem la pistola de ciment. Amb un marcador, senyalitzem al tub la posició dels forats del clau. Mentre el ciment s'introdueix en el tub, un altre cirurgià ajuda a distribuir el material per garantir un mantell de ciment uniforme. Una vegada que el ciment s'hagi repartit, trepanarem els forats i tallarem el tub de silicona longitudinalment amb un bisturí.

Presentem una sèrie de quatre pacients: dues fractures diafisàries femorals, una fractura inter-trocantèrica i una fractura subtrocantèrica.

En els 4 casos es va aconseguir l’eradicació de la infecció. A nivell de consolidació, es va assolir en 3 dels pacients, restant un cas en pseudoartrosi pendent de reintervenció.

Tot i que l'ús de claus endomedul·lars recoberts amb ciment i antibiòtic s'ha publicat prèviament per al tractament de les pseudoartrosis sèptiques, la bibliografia és escassa. Encara que presentem una breu sèrie de casos i, òbviament, són necessaris més estudis amb més pacients, sembla que podria ser una bona alternativa per a controlar les infeccions agudes relacionades amb enclavats endomedul·lars.

Poster presentat al EBJIS 2017 a Nantes

  • The use of Custom-Made Antibiotic Cement Nails for the treatment of resistant acute infections related with fracture nailing osteosynthesis (PDF 1.31 MB) Descargar