El Dr. Cortés presenta la ponencia "Circuito asistencial para la desprescripció de fármacos en pacientes geriátricos polimedicados"


El passat 12 de juliol va tenir lloc un webinar organitzat pel grup de La Fhactoria, durant el qual el Dr. Carlos José Cortés Sánchez va intervenir amb la ponència: "Circuit assistencial per a la desprescripció de fàrmacs en pacients geriàtrics polimedicats".

Es tracta d'un projecte que sorgeix del darrer any de residència del Dr. Cortés a l'Hospital Universitario Dr. Peset de València, per a l'adequació i optimització farmacoterapèutica de pacients geriàtrics. És un model interdisciplinar (conjuntament amb el servei de Geriatra-Medicina Interna) basat en l'adequació, efectivitat i seguretat que es respon mitjançant eines amb evidència científica (càrrega anticolinèrgica, RAM, interaccions, mesura de l'adherència o criteris de desprescripció).

Aquest webinar és una plataforma creada per 3 farmacèutics de Hospital La Fe de Valencia per donar visibilitat als projectes realitzats generalment per farmacèutics hospitalaris. Aquesta formació es realitza tots els dilluns a les 17.00 h i hi participen 3 ponents més 1 moderador/a.


Podeu seguir la ponència en aquest enllaç:
https://lafhactoria.com/2021/07/12/circuito-asistencial-de-desprescripcion-de-farmacos-en-pacientes-geriatricos-polimedicados/