Projectes innovadors

El servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa acaba de posar en marxa l’ús de la Realitat Virtual per contribuir a la millora d’aspectes com símptomes de distrés, dolor i ansietat lligats al postoperatori dels pacients operats de cirurgia oncològica.

Es tracta d’un projecte aprovat pel Comitè d’Ètica de l’entitat a finals del passat 2018 i que pretén, sense modificar el tractament analgèsic convencional, complementar-lo i avaluar la utilitat de l’aplicació de la Realitat Virtual dirigida a la promoció del benestar emocional d’aquests pacients.

La finalitat de la Realitat Virtual és produir-los una immersió en un món virtual i fer-los percebre una aparença de realitat tot i estar en un lloc imaginari així com recrear imatges mentals per conduir-los a un estat emocional determinat.

Tot i que s’han establert uns criteris d’inclusió i exclusió específics -tal i com es fa en totes les proves pilot-, els pacients candidats seran tots aquells adults que atorguin el seu consentiment i que hagin estat sotmesos a una cirurgia oncològica major com és la neoplàsia pulmonar o de l’aparell digestiu. En fases posteriors és previst que sigui ampliable a altres patologies.

La prova pilot consisteix en convidar als pacients en qüestió a una experiència de 15 minuts en el transcurs de la qual podran visualitzar diferents ambients relaxants i metafòrics que els ajudaran a tranquil·litzar-se i focalitzar l’atenció en aquest mon digitalitzat i no pas en el dolor que senten. Aquesta visualització es complementa amb una música -en freqüències binaurals determinades- que els anirà guiant a través dels diferents escenaris.

Una anàlisi de dades abans, durant i després de la sessió determinarà el resultat de l’assaig. És previst que el projecte finalitzi d’aquí a tres mesos, moment en el qual es procedirà a avaluar la utilitat de la Realitat Virtual en el benestar emocional d’aquests pacients.