Visita la nostra UCI

La nostra activitat la porten a terme a la quarta i cinquena planta de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, pròxim als quiròfans i a la sala de despertar post anestèsica. Es troba relativament propera al Servei d'Urgències i al Servei de Radiologia, tots ells situats a la plantes inferiors de l'hospital.

Es tracta d'un servei polivalent amb 35 llits dividits en 2 àrees:
  • La Unitat de Cures Intensives (UCI), situada a la 4ª planta de l’edifici torre, disposa de 14 llits, però la nova distribuciaó ofereix la possibilitat d’atendre fins a 20 pacients en situacions excepcionals.
    • La primera àrea que trobem disposa de 8 boxs amb distribució central, des d'on els professionals tenen visió directa a gairebé la totalitat dels boxs i amb un disseny més similar a una planta d’hospitalització. Aquests boxs tenen una superfície de 14 m2 , els quals disposen dels equipaments tècnics més avançats: sobrepressió per evitar entrada d’aire exterior, tancament amb portes automàtiques i vidres electropolaritzats, grues al sostre per mobilització del pacient, terra conductiu, etc.
    • La segona àrea disposa de 6 habitacions de 20 m2 concebudes per a un únic pacient. A més, compta amb dues habitacions adaptades que permeten l’aïllament de pacients en casos de patologies infeccioses transmissibles.
      En aquesta àrea ingressen pacients que requereixen de tècniques de suport vital, com pot ser: ventilació mecànica, suport vasoactiu, tècniques de depuració extrarrenal…
  • La Unitat de Semiinstensius o de cures intermitges (SEMI) està ubicada a la planta 5, disposa de 21 llits, on ingressen pacients sense necessitat de suport vital, però que requereixen d’unes cures d’infermeria i/o d’una vigilància /monitorització més estricta donats els seus antecedents o la evolució de la seva malaltia.