Pla estratègic 2018 - 2020

  • LA R+D+I pilar estratègic de MútuaTerrassa: Alinear l’estratègia i el compromís explícit de MT envers la R+D+I, com a realitat diferenciada i positiva a la nostra institució.
  • La R+D+I com a revulsiu per a l’excel.lència de MútuaTerrassa: Promoure els grups d’excel·lència alineats amb estratègies nacionals i internacionals i altres grups emergents amb interès estratègic per a l’organització.
  • Model de gestió de la R+D+I de MútuaTerrassa: reformular el model de gestió de la R+D+I de MútuaTerrassa.
  • La Innovació aplicada a l’atenció de les persones: transferir el resultat de la innovació i/o recerca en oportunitats de mercat.
  • Redisseny del marc relacional: construir un nou marc relacional i constituir les aliances estratègiques adequades pel desenvolupament de la visió.
  • R+D+I sostenible: model de finançament que permeti la sostenibilitat econòmica de la R+D+I.
  • Afavorir la visibilitat de les activitats de la R+D+I: promoure la comunicació i visibilitat de les activitats de R+D+I.
  • Implementar la Recerca & Innovació Responsable (RR&I): incorporar la RR&I en l’estratègia de R+D+I de MútuaTerrassa.

  • Pla estratègic 2017 - 2020 (PDF 0.53 MB) Descarregar