Guia d'acollida al nou resident

El document adjunt conté la informació més rellevant sobre l’estructura i organització assistencial i docent de la nostra entitat, així com altres informacions que poden ser d’interès per al nou resident:

 • Especialitats amb docència
 • Tutors
 • Avaluacions
 • Rotacions externes
 • Expedient acadèmic
 • Pla de supervisió d’urgències
 • Vacances i permisos
 • Programa del curs d’acollida als nous residents
 • Centre de documentació i recerca

Guia d'acollida nou resident

 • Guia d'acollida nou resident (PDF 0.58 MB) Descarregar
 • Guia d'acollida nous residents - castellà (PDF 0.63 MB) Descarregar