Estades formatives professionals de l'estat espanyol


Aquestes estades estan dirigides per aquells professionals espanyols que vulguin fer una estada formativa al nostre centre ho poden sol·licitar seguint el procediment següent:

  • L’interessat/da contactarà amb el servei on vulgui fer l’estada mitjançant una carta de sol·licitud on cal indicar les dades personals (filiació, DNI o passaport i titulació), el període desitjat per a l’estada i els objectius. Cal, a més, adjuntar la conformitat del centre d’origen, breu currículum i títol universitari o d’especialista.
  • El responsable o tutor del servei implicat sol·licitarà l’estada formativa al Comitè de Docència de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa mitjançant un formulari intern específic, al qual adjuntarà les dades de l’interessat/da (dades personals, lloc de procedència, període i objectius) i la documentació necessària (conformitat del centre emissor, breu currículum i títol universitari o d’especialista).
  • Si el Comitè de Docència aprova l’estada, ho comunicarà al servei i s’enviaran les dades a Recursos Humans per tal que contactin amb la persona, a fi de fer els tràmits administratius pertinents.
  • En arribar a l’hospital, l’interessat/da s’haurà de presentar a la secretària docent per rebre la targeta identificativa i la roba.
  • Al final de la seva estada se li farà entrega d’un certificat.


Us recordem que us heu de posar en contacte amb el propi servei on voleu fer l'estada formativa.
Veure les unitats docents