Anatomia patològica

< Tornar a Especialitats i Disciplines acreditades

Cap de servei:
Dr. Xavier Tarroch Sarasa - Nº col·legiat: 24125

Tutora:
Dr. Adria Lloret Daga - Nº col·legiat: 49261

Documents d'interès