I aquí tenim el balanç de 2020, l’any més extraordinari i fora de tota previsió dels que ha viscut la nostra entitat en aquest segle i, probablement en el segle passat. Gestionar una pandèmia des d’una entitat que treballa per la salut, el benestar i l’autonomia de les persones ha estat el gran repte al que hem hagut de fer front i encara ho estem fent.

La crisi derivada de la propagació del coronavirus (SARS-CoV-2) arreu del món ha representat un fet sense precedents a la nostra història recent. De fet, va ser molt a finals de l’any 2019 quan es van començar a tenir notícies del nou virus que ha trasbalsat les economies de pràcticament tots els països del món, d’aquí el nom de la malaltia: COVID-19.

Les mesures que van ser necessàries per controlar la propagació del virus, limitar la pèrdua de vides i evitar el col·lapse dels sistemes sanitaris, han frenat l’activitat econòmica de manera sobtada, amb efectes significatius en els mercats de treball, i afectant els principals indicadors econòmics mundials.

Davant la gestió d’aquesta pandèmia, a MútuaTerrassa hem viscut tots i cadascun dels escenaris que s’han esdevingut a qualsevol centre sanitari de l’Estat, d’Europa o del món. Hem fet front a una situació catastròfica i inesperada en tots els àmbits que gestionem, implementant tot el coneixement i expertesa dels nostres professionals, atenent a l’emergència del present i a les necessitats generades i amb una mirada posada al futur per saber què, com i de quina manera cal actuar d’ara endavant.

Si a l’any 2019 l’economia de l’Estat espanyol i la de Catalunya van créixer un 2% i un 1,9% respectivament, l’any 2020 aquest creixement es tradueix en negatiu i amb un llast a futur que serà difícil de preveure i gestionar.

Si repassem ràpidament els nostres diferents àmbits d’activitat ja podem observar aquesta fotografia que ha marcat la pandèmia tant a nivell econòmic com social a la qual ens haurem d’habituar, almenys, aquests propers anys.

Quant al sector assegurador, l’evolució de l’any 2020 ha estat dispar segons l’activitat. En aquest sentit, a Mútua de Terrassa, en la seva activitat de l’Asseguradora, el volum de primes totals ha assolit més de 11,4 milions d’euros, el que és un decreixement de 3,1% respecte de 2019. En aquest punt cal remarcar que el fet d’haver viscut una crisi sanitària mundial, el creixement del ram de l’assistència sanitària (principal a la nostra activitat) ha estat del 0,3%. La sinistralitat i la ràtio combinada de No Vida s’han situat en nivells similars a l’any anterior amb un lleuger repunt de 0,7 i 0,8 punts, respectivament.

Pel que fa a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, cal tenir present que l’activitat es va capgirar en 180 graus des del 15 de març de 2020, quan va ingressar el primer pacient a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa amb COVID-19. Des del 15 de març a l’1 d’abril, vam començar a gestionar el que anomenem “Hospital de Catàstrofe”, passant de 0 a 300 pacients COVID hospitalitzats i de 0 a 43 pacients COVID a UCI. Ningú està mai prou preparat per un canvi tan sobtat en la seva activitat i concentrat en un període tant curt de temps. Aquest gir va obligar a anul·lar tota l’activitat habitual a les nostres instal·lacions, tancant quiròfans, habilitant nous espais, suspenent visites... Al final d’aquest document hi trobareu l’annex amb les dades d’activitat COVID concentrades en el període març – juny de 2020, on s’hi fa un retrat del que ha estat l’activitat de tota l’entitat en aquesta crisi sense precedents.

Vistes aquestes dades d’activitat podem dir que el resultat de la gestió de la pandèmia ha estat, en termes generals, prou bo, gràcies a la implicació de tots els professionals que hi han intervingut. Els resultats econòmics de l’exercici també han estat positius, havent-se registrat un increment d’ingressos del 15%. Val a dir que la ràpida represa de l’activitat quirúrgica al mes de maig -de les primeres entitats sanitàries a fer-ho a Catalunya- ha permès millorar de manera ostensible els nivells de les llistes d’espera, situant molts dels indicadors de llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, de proves diagnòstiques i de visites de l’atenció especialitzada per sota de la mitjana de Catalunya, i fer-ho amb un nivell d’eficiència, notablement alt, que encara es manté durant el primer semestre de 2021.

Respecte a l’àmbit de servei Sociosanitari, la situació viscuda no ha diferit massa de l’Assistencial, inclús podem dir que ha estat més crítica atesa la dificultat de gestió que han viscut les diferents residències que gestiona la Fundació Vallparadís. Obligats a aplicar mesures molt restrictives amb l’objectiu de protegir els usuaris dels més que possibles contagis, la Fundació ha acabat esdevenint referent de gestió per a l’administració, que l’ha utilitzat, en dues ocasions, per poder recuperar i restablir la gestió de residències que havien arribat a situacions crítiques per una gestió no prou adient dels administradors habituals. Quant al propi centre Sociosanitari Vallparadis, en iniciar-se la pandèmia -i juntament amb les instal·lacions d’Àptima es va posar al servei de la FAMT per tal d’unificar la gestió transversal integrada de totes les instal·lacions de MútuaTerrassa en el Campus de Terrassa i fer front a les enormes necessitats d’hospitalització que hem viscut durant la pandèmia.

Aquesta situació crítica ha permès, de manera paral·lela, recuperar la gestió de la residència de Poblenou i iniciar estudis per a nous projectes de creixement que hauran de veure la llum al nostre territori els propers anys.

Pel que fa a la resta d’empreses vinculades o dependents de MútuaTerrassa, cal tornar a assenyalar la cessió de totes les instal·lacions i professionals vinculats a Àptima Centre Clínic cap a la FAMT per a la gestió de la pandèmia, la qual cosa ha suposat un reforç palpable en aquesta visió transversal integrada de tot el servei assistencial del grup. La xifra d’ingressos, en aquest sentit, s’ha vist afectada a la baixa, tot i l’esforç recuperador a partir del mes de juny. Així, el 2020 els ingressos d’Àptima s’han situat en un 9,9% per sota del 2019.

En el terreny de la logística i serveis de suport sanitaris, AXIOMA ha jugat un paper clau en la gestió del material de protecció reutilitzable per a la COVID. En aquest sentit ha abanderat la producció de material de protecció, abastint els nostres professionals i també els grans hospitals de Catalunya, arribant a servir més d’un milió de bates protectores (EPIS), la qual cosa ha suposat una reducció de 150 tones de residus sanitaris del grup III, és a dir, una reducció del 60% en emissions de CO2. L’increment de l’activitat respecte del 2019 ha estat del 15,7%, i ha de suposar el gran salt d’AXIOMA com a empresa de serveis logístics i sanitaris al territori.

Fundació Integràlia Vallès ha ocupat gran part de la seva activitat a resoldre les gestions dels usuaris que per les mesures COVID ja no les poden fer de manera presencial i ha estat cabdal en la resolució de situacions fins ara inesperades.

Com a xifres més significatives del Grup MútuaTerrassa consolidat, amb totes les empreses i Fundacions, convé assenyalar que el patrimoni net total sobrepassa els 136,8 Milions i que els ingressos totals s’han situat al voltant dels 337,9M € , amb un resultat, després d’impostos positiu de 8.897 milers d’euros destinats a incrementar la solidesa de MútuaTerrassa.

Cal reiterar, una vegada més, un especial agraïment a tots els professionals de MútuaTerrassa que han permès assolir aquestes actuacions, per l’esforç i el treball que, dia rere dia i de manera incansable, han dut a terme. Un col·lectiu de persones que ha fet front a la primera gran pandèmia del segle XXI, en aquest final de la segona dècada. L’any 2020 ha estat, sens dubte, un any d’esforços titànics que ha suposat un abans i un després en la nostra entitat i també en el nostre entorn. Comencem a veure un futur diferent a partir d’ara, en el qual la resiliència, l’adaptació a l’entorn, la visió transversal i -sobretot- la capacitat de plantejar i integrar el canvi constant en el nostre dia a dia seran els nous reptes als quals ens haurem d’enfrontar per seguir avançant amb solidesa, eficàcia i eficiència.