Estats financers

  • Exercici 2020 - Informe especial de revisió independent sobre la situació financera i de solvència (IERSFS) (PDF 2.8 MB) Descarregar
  • Exercici 2020 - Informe de la situació financera i de solvència (ISFS) (PDF 1.68 MB) Descarregar
  • Exercici 2020 - Estats financers del grup MútuaTerrassa - consolidat (PDF 0.81 MB) Descarregar
  • Exercici 2020 - Estats financers de Mútua de Terrassa, MPS - Individua (PDF 0.84 MB) Descarregar
  • Exercici 2020 - Informe d'auditoria dels estats financers del grup MútuaTerrassa - Consolidat (PDF 0.13 MB) Descarregar
  • Exercici 2020 - Informe d'auditoria dels estats financers de Mútua de Terrassa, MPS - Individual (PDF 0.14 MB) Descarregar