La referent de Benestar Emocional Comunitari del CAP Rubí intervé a la presentació del II Pla Local de Salut de la ciutat

La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler va acollir, el passat dilluns 12 de setembre, la presentació del II Pla Local de Salut 2022 - 2027, el qual tindrà una vigència de 5 anys. El document va ser aprovat pel Ple Municipal de la ciutat el mes de març i l’acte va ser presidit per l’alcaldessa, Ana María Martínez i també hi va prendre part Jesús Naharro Rodríguez, diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona (Diba).

Al final es va celebrar una taula rodona sobre els reptes al voltant de la salut que caldrà afrontar en un futur immediat i hi va intervenir Maria Climent Martori, psicòloga i Referent de Benestar Emocional Comunitari del CAP Rubí juntament amb Sonia Chavero Bellido, cap de la Secció d'Informació i Anàlisi del Servei de Salut Pública de la Diba i Pilar Ramos de la Rosa, treballadora social del programa de gent gran de Serveis Socials.

En el marc de l’esmentat debat Climent va aprofitar per donar a conèixer la figura del Referent de Benestar Emocional a tots els assistents així com per parlar de la importància de l’enfocament comunitari en l’àmbit de l’Atenció Primària, sempre amb la voluntat d’incidir en la millora del benestar emocional de la població

Pla local de salut 2022-2027: serveis de salut, acció comunitària, entorn saludable i empoderament del personal sanitari
El Pla local de salut 2022-2027 es caracteritza per incorporar una mirada àmplia sobre la salut, que pren en consideració tant el benestar físic com l’emocional. Així, el document s’ocupa de nous reptes com ara la salut mental, que aborda de manera integral però incidint especialment en la joventut; la prevenció del suïcidi; el benestar de les persones grans; o l’atenció als col·lectius més vulnerables. El pla prioritza una vintena d’accions englobades en quatre grans àmbits: serveis de salut i cura, acció comunitària, ciutat i entorn saludable i empoderament del personal en salut.