Atenció a l'usuari

Des d'aquesta pàgina us facilitem informació perquè pugueu gestionar els següents tràmits:

 • Drets i deures del pacient

  Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats del CatSalut i són titulars d'una sèrie de drets i de deures en matèria de sanitat. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una carta de …Llegir més

 • Voluntats anticipades

  És un escrit d’una persona major d’edat amb plena capacitat d’obrar que, actuant lliurement, expressa les instruccions que s’han de respectar en l’assistència sanitària a rebre en situacions que li impedeixin comunicar …Llegir més

 • Segona opinió mèdica

  El Decret 125/2007, de 5 de juny, regula l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica. Aquest decret assenyala una sèrie de supòsits, que apareixen a continuació, en les quals es troba vostè i li possibiliten …Llegir més

 • La Meva Salut

  La meva Salut és un espai digital personal, que li permet accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realizar tràmits electrònics d’una manera segura i confidencial, des de qualsevol lloc i …Llegir més

 • Donació d'òrgans

  Fer-se donant és tan senzill com prendre la decisió i fer-ho saber a la família i a les persones més properes. També es pot emplenar el carnet de donant i portar-lo sempre amb la documentació personal com a testimoni …Llegir més

 • Targeta Cuida'm

  Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis …Llegir més

 • Sol·licitud Documentació Clínica

  L’article 13 de la llei 21/2000 especifica que el pacient té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, sempre que no sigui en perjudici del dret de …Llegir més

 • Presentar reclamacions, suggeriments i agraïments

  El Servei d’Atenció a l’Usuari vetlla pel compliment de la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària. Atén els vostres suggeriments, reclamacions i agraïments per millorar la …Llegir més

 • Preguntes freqüents

  Llegir més