Infermeria pediàtrica del CAP de Rubí promou un audiovisual sobre alimentació saludable en la primera infància

Les infermeres de pediatria del CAP Rubí promouen un audiovisual sobre alimentació saludable centrat en la primera infància. Es tracta d’un material de caire divulgatiu que s’utilitzarà com a eina de sensibilització i guió animat en els tallers que ja imparteixen. Alhora, esdevindrà un recurs que permetrà als usuaris accedir al contingut com a eina de consulta.

Els objectius que persegueix aquest vídeo són: fomentar l’alimentació saludable i reeducar hàbits en les famílies, educar des de la primera infància, fomentar un bon creixement i desenvolupament dels infants, evitar carències nutricionals i prevenir malalties amb alta morbilitat i mortalitat relacionada amb el tipus d’alimentació.

El vídeo es farà extensiu a la resta de Centres d’Atenció Primària de MútuaTerrassa. Per donar continuïtat a aquesta iniciativa es produiran dos audiovisuals més, centrats en l’alimentació en segona i tercera infància i adolescència.

Alimentación en la primera infancia - subtítulos en castellano

Alimentació en la primera infancia - subtítulos en català