Un cas clínic sobre l’abscés cervical profund associat a la col·locació de la mascareta laríngia protagonista a la Revista de Pediatria Catalana

En el darrer numero de la revista Pediatria Catalana es publicava el cas clínic: Abscés cervical profund associat a col·locació de mascareta laríngia. Els autors d'aquest article són Mireia Garcia-Santos, metge adjunta del servei de Pediatria, Emiliano Mora-Muñoz, metge adjunt del servei de Pediatria, Juan José Sanz-Gonzalo, metge adjunt del servei de Otorinolaringologia i Alejandro Congo-Silva, metge adjunt del servei de Diagnòstic per la imatge, tots ells de Hospital Universitari Mútua Terrassa.

El cas clínic fa referència a una pacient de 6 anys que presentava torticolis de 8 dies d'evolució i febre de 24 hores, sense cap altra simptomatologia. Aquesta nena havia estat intervinguda quirúrgicament sota anestèsia general amb col·locació de mascareta laríngia 36 hores abans de l'inici del quadre, sense incidències. Després de diverses exploracions i proves diagnòstiques es diagnostica un abscés cervical.

Els abscessos parafaringi i retrofaringi són infeccions profundes del coll que solen associar-se a l'antecedent d'infecció de vies respiratòries altes. Ocasionalment poden ser causats per traumatismes com els que comporten algunes manipulacions mèdiques, per exemple, la col·locació de mascareta laríngia, molt utilitzada en cirurgia pediàtrica.

Les conclusions a les que van arribar els autors és que l'abscés cervical profund s'ha de sospitar davant d'infants que presenten simptomatologia obstructiva i inflamatòria de la via aèria i del tracte digestiu superior, però també simptomatologia local o dolor al moviment del coll, com en el cas de la nostra pacient. Hi sol haver història prèvia d'infecció respiratòria alta, però l'antecedent de manipulació de la via aèria o altres traumatismes, encara que infreqüent, s'ha de tenir en compte com a possible causant d'aquesta patologia per tal de fer el diagnòstic i establir un tractament de manera precoç, i així millorar el pronòstic dels pacients.