Blog del servei de Reumatologia

Benvinguts a aquest espai que hem creat, on us volem facilitar informació d’interès útil i, sobretot, de tota confiança, respecte a tot el referent a les malalties reumàtiques o reumatismes.

Els reumatismes inclouen des del conjunt de malalties mèdiques (no quirúrgiques) de l’aparell locomotor (articulacions, tendons, músculs i lligaments), fins a les malalties del teixit connectiu (conegudes també com malalties sistèmiques o autoimmunes) i a les malalties del metabolisme ossi. La major part d’aquestes malalties son cròniques, però tot i que no tenen, ara per ara, curació total, un correcte maneig de les mateixes pot proporcionar, als pacients que les pateixen, una gran millora de la seva qualitat de vida que es tradueixi en poder dur “una vida normal”.

Aquest blog de cap manera pretén ser una consulta en línia. Considerem que el pacient s’ha de visitar presencialment a les consultes, ja que cada cas té les seves particularitats.

Web acreditada per: