Noves dependències d'Urgències

Les noves instal·lacions suposen un benefici important en termes de lluminositat, amplitud i confort dels espais

El passat 6 de juliol, van entrar en funcionament les noves dependències del servei d’Urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). El nou paradigma en l’atenció sanitària, “l’experiència del pacient”, ha esdevingut l’eix vertebrador de les noves dependències, les quals s’han concebut amb la idea de proporcionar -a més d’una atenció de qualitat- una millor experiència tant pel pacient com pels seus familiars i professionals sanitaris.

Els nous espais compten amb dos punts de triatge, sis consultoris diàfans, una sala d’informació per a pacients i familiars així com una sala d’espera amb vistes al Parc de Vallparadís - la qual disposa de grans finestrals que possibiliten l’entrada de llum natural directa, claror i proporcionen amplitud. L’espai ampliat és una superfície de 550m2 cedida per l’Ajuntament de Terrassa el passat 2017. L’esmentada cessió de terreny adjacent al Parc de Vallparadís suposarà una millora considerable per als pacients del servei d’Urgències de l’HUMT, sense implicar cap pèrdua d’espai públic.

Espais que faciliten una atenció sanitària més eficaç i seguiment de l’estat dels pacients en temps real
Les noves dependències, que s’afegeixen a les actuals instal·lacions del servei d’Urgències, pretenen consolidar el model d’atenció als pacients segons els nivells de complexitat. En aquest sentit, la segmentació de pacients per problemes de caire urgent, prevalent, de baixa complexitat i de baixa gravetat potencial, permetrà assolir una atenció sanitària més eficaç i minimitzar el temps d’espera. Actualment, el Servei d’Urgències de l’HUMT atén unes 120.000 urgències anuals, amb un ampli ventall de complexitat: es dona resposta tant a consultes de baixa complexitat i gravetat com a urgències altament greus i d’alta complexitat, així com als codis d’activació, orientats a l’atenció de patologies temps-dependents que requereixen una organització complexa. L’atenció urgent a l’HUMT està coordinada entre els diferents nivells assistencials.

L’estrena dels nous espais coincidirà amb la implementació d’un sistema informatiu de l’estat del pacient mitjançant un codi de seguiment. A través del web de MútuaTerrassa, els familiars podran conèixer -en temps real- l’estat d’atenció del pacient: triatge, visita, proves, observació, alta o ingrés hospitalari. L’esmentat sistema complementarà la comunicació existent actualment entre pacient, familiar i professional mèdic i contribuirà, sens dubte, a disminuir el nivell d’incertesa i permetre una major tranquil·litat dels familiars.

Els treballs de renovació de tots els espais del Servei d’Urgències de l’HUMT segueixen ara amb l’adequació de l’antiga sala d’espera amb l’objectiu de guanyar zones d’observació i homogeneïtzar aquests espais amb les noves dependències que han entrat en servei.