Atenció intermèdia

Atenció intermèdia - Centre Vallparadís
Us oferim:

  • Atenció a les persones que requereixen una atenció especialitzada i intensiva per a la seva recuperació funcional (Convalescència)
  • Atenció a les persones que precisen d’una atenció de llarga durada (Llarga estada)
  • Atenció a les persones que es troben al final del cicle de la vida i que precisen control de símptomes amb la finalitat de millora el seu confort (UCP)
  • Atenció a persones amb fragilitat i gran dependència
  • Atenció a les persones que requereixen una valoració per part de la Unitat Funcional interdisciplinària sociosanitària en geriatria i pal·liatius (UFISS)
  • Atenció a les persones que precisen d’una atenció per part del programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES)