Targeta Cuida'm

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Destinataris:
Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

  • Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
  • Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de conducta.
  • Trastorns de l’espectre autista (autisme)
  • Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

Tramitació de la sol·licitud:
La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan determinats professionals dels centres, segons el model d'imprès vigent, bé a iniciativa pròpia o bé a petició de la persona o del seu representant (familiar o tutor).

Per a més informació:

  • Díptic informatiu targeta cuida'm (PDF 0.8 MB) Descarregar