Segona opinió mèdica

El Decret 125/2007, de 5 de juny, regula l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica. Aquest decret assenyala una sèrie de supòsits, que apareixen a continuació, en les quals es troba vostè i li possibiliten la demanda d’aquesta segona opinió.

  • Malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu; o una malaltia neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell que no siguin el melanoma.
  • Indicació d'una intervenció quirúrgica dels tipus següents: cirurgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional important; neurocirurgia; cardiocirurgia; cirurgia vascular; o, cirurgia oftàlmica.
  • Necessitat d'un trasplantament.
  • Malaltia rara (incloses les d'origen genètic)

Per demanar una segona opinió mèdica, s’ha d’adreçar al Servei d’Atenció al Client de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Per a més informació: