Presentar reclamacions, suggeriments i agraïments

El Servei d’Atenció a l’Usuari vetlla pel compliment de la Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària. Atén els vostres suggeriments, reclamacions i agraïments per millorar la qualitat dels nostres serveis. Recull la percepció dels clients i les seves expectatives en relació als serveis que presten els nostres centres, per tal d'identificar possibles àrees de millora.

Els usuaris poden presentar un agraïment, suggeriment o reclamació de diferents maneres:

  • Personalment:
    • Servei d’Atenció a l’Usuari de l'Hospital: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.
    • Centres d’Atenció Primària: Taulells d’atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 hores.
  • Per e-mail: uau@mutuaterrassa.cat (adjuntant document acreditatiu, DNI ó targeta sanitària).