Nova Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental

L'àrea de Salut Mental de la FAMT ha estat acreditada pel Ministeri de Sanitat com a Unitat Docent Multiprofessional.

L’Àrea de Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, que dóna servei a una població de 266.562 habitants, ofereix atenció ambulatòria i hospitalària en els diferents trastorns de Salut Mental a través de les unitats de Trastorns de l'Espectre Autista, Trastorns de la Conducta Alimentària i Subaguts.

En els últims anys el notable increment dels trastorns de salut mental de la població, tant en adults com en infants i adolescents ha fet necessari l’augment de places i d’unitats docents. Per fer front a aquesta nova realitat, és necessari la formació dels futurs professionals especialitzats que puguin atendre l'alta demanda existent.

El Ministeri de Sanitat ha acreditat la Unitat Docent Multiprofessional (UDM) de Salut, amb l’acreditació de la Unitat Docent de Psiquiatria infant- juvenil, per tant s’inclouran les 4 especialitats possibles de Salut Mental, augmentant el temps de rotació dels residents, que passaran de 4 a 5 anys en Psiquiatria d’Adults i Infanto-juvenil.

Els residents de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental realitzen la seva formació a través de les rotacions en els diferents dispositius assistencials de l'àrea de Salut Mental de la FAMT.

Amb aquesta nova UDM de Salut Mental, la Fundació Assistencial MútuaTerrassa formarà cada any 8 nous residents:

2 residents/any en l'especialitat de Psiquiatria
1 resident/any de l'especialitat de Psiquiatria Infantojuvenil
3 residents/any en l'especialitat de Psicologia Clínica
2 residents/any en l'especialitat d'Infermeria de Salut Mental