Nova normativa de visites a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i Centre Vallparadís

 • Entrada permesa a 2 acompanyants.

  . Absteniu-vos de venir a l’hospital les persones amb signes i símptomes d’infecció respiratòria o en cas de sospita de contacte amb malalt de Covid-19.

  . Cal dur obligatòriament mascareta quirúrgica o FFP2 durant la seva estada al centre i fer higiene de mans a l’arribar a l’hospital i al sortir-ne.


  Excepte 1 acompanyant:
  · UCI
  . Sala de parts i maternitat Pl. 6
  . UCSI
  · Urgències

  Adjuntem la normativa