Unitat HIFU

HIFU (High Intesity Focused Ultrasound) és una modalitat terapèutica que utilitza l'acció produïda per una hipertèrmia transitòria(60-100ºC) induïda per ultrasons a fi de generar necrosis coagulativa de teixits biològics. La necrosis tissular generada és posteriorment reabsorbida pel teixit sa circumdant o progressa a fibrosis com a mecanisme reparador tissular. Aquesta modilitat també és coneguda com ablació tèrmica.

El servei de Ginecologia té experiència, de més de 10 anys, en el el tractament conservador dels miomes uterins amb la tecnologia USgHIFU, que permet aconseguir gestacions a terme amb molt poques complicacions i sense riscos obstètrics afegits.

Unitat HIFU
La unitat està ubicada a la planta -2 de l'Edifici Torre
Adreça: Plaça Dr. Robert, 5 - 08221 Terrassa
Telèfon: 93 736 50 50