Donació d'òrgans

Fer-se donant és tan senzill com prendre la decisió i fer-ho saber a la família i a les persones més properes.

També es pot emplenar el carnet de donant i portar-lo sempre amb la documentació personal com a testimoni de la decisió presa.

Targeta de Donant Física o Convencional: a través del web http://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Fer-se-el-carnet-de-donant-dorgans

A més, pots incloure la teva decisió al Portal La Meva Salut https://lamevasalut.gencat.cat


Donació de cos
La donació de cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual la persona fa cessió del seu cos després de mort amb la finalitat de la docència i la investigació.


Per a més informació

  • Unitat de Treball Social de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa o del CAP corresponent.
Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT)
Web: trasplantaments.gencat.cat
Adreça electrònica: ocatt@catsalut.net
Tel. 93 339 83 03

Univesitat Autònoma de Barcelona
Tel. 93 5811873 / 93 5811874
Adreça electrònica: sala.diseccio@uab.cat