Sol·licitud Documentació Clínica

L’article 13 de la llei 21/2000 especifica que el pacient té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, sempre que no sigui en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades que hi figuren, ni al dret dels professionals que han intervingut en la seva elaboració.

Per sol·licitar la documentació
Personalment: S'ha d'omplir un formulari de sol·licitud al Servei d'Atenció al Client dels diversos centres:

  • Hospital Atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores
  • Centres d’Atenció Primària: Taulells d’atenció de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.
Per e-mail (documentacioclinica@mutuaterrassa.es)
Especificar les dades del titular de la història clínica (nom, cognoms i DNI), la documentació que sol·licita i un telèfon per contactar amb vostè quan la tinguem preparada.

Per recollir la documentació:
S’ha d’adreçar al centre on va sol·licitar la documentació