CUAP de Rubí

CUAP Rubí
El nou dispositiu compta amb 6 boxs d'observació, 1 box d'aturades i 4 consultes (una d'elles per fer el triatge). S'hi poden fer analítiques i radiografies les 24 hores.

Fins ara el CAP Rubí comptava amb un Punt d'Atenció Continuada (PAC) obert les nits i els caps de setmana, però l'obertura del CUAP implica que hi ha un equip específic de professionals i boxs disponibles per atendre les urgències durant les 24 hores, els 365 dies de l'any.

L'atenció es porta a terme d'acord amb la gravetat del pacient, segons els criteris de priorització i classificació del sistema. Així doncs, les visites es realitzen en funció de la gravetat i no per ordre d'arribada. L'atenció urgent dels problemes de salut de baixa i mitjana complexitat es resol abans als CUAP que a les urgències dels hospitals, on sempre tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital.

El nou CUAP de Rubí se suma al CUAP de Sant Cugat del Vallès, obert a mitjans de desembre, i ajuda a completar el desplegament del Pla nacional d'urgències (PLANUC) al Vallès Occidental.

Circuit de mobilitat

  • Com anar des de l’entorn del seu CAP fins al Campus MútuaTerrassa amb una mobilitat sostenible i eficient? (PDF 0.43 MB) Descarregar