La Young Catalan Esophago Gastric Connection està composta per quatre serveis d'Oncologia: Hospital Universitari MútuaTerrassa, Hospital Mar, Hospital Clínic i ICO, que organitzaran el curs de Tumors Esòfag-Gàstrics.

Primera sessió: Malaltia Localitzada i Localment Avançada tindrà lloc a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa el 28 de setembre

Segona sessió: Teràpies a HER 2 + EG Càncer tindrà lloc a l'Hospital Mar el 16 d'octubre

Tercera sessió: Immunoteràpia en Malaltia Avançada tindrà lloc a l'Hospital Clínic el 16 de novembre

Quarta Sessió: MSI i altres Dianes terapèutiques tindrà lloc a l'ICO Badalona el 18 de desembre

Amb el suport