Fa una dècada, el 2013, va iniciar el seu camí el Programa d'Optimització de l'ús d'Antimicrobians a MútuaTerrassa Assistencial.

Amb la il·lusió de commemorar una dècada de treball, iniciem les I Jornades d'Actualització de PROA MútuaTerrassa Assistencial.

Us presentem, com no podria ser altrament, unes Jornades multidisciplinàries, integradores entre nivells assistencials, sobre temes lligats a la gestió, qualitat, intervencions pràctiques, eines a l'ús i temes de fons que conviden a la reflexió com One Health i la sostenibilitat del sistema .

L'arribada de la Norma de Certificació és un punt d'inflexió a la consolidació dels equips PROA que estem obligats a aprofitar.

D'altra banda, la creació del "Premi PROA MútuaTerrassa al projecte amb més impacte en la prevenció de la Resistència als Antibiòtics", que reconegui el mèrit dels projectes actius amb impacte que contribueixin a la difusió dels beneficis dels PROA.

Sense més, us saluden cordialment, els coordinadors del curs:

Lucía Boix, metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses i coordinadora de PROA de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT)
Jordi Nicolás, cap del Servei de Farmàcia Hospitalària del HUMT
Esther Calbo, cap del Servei de Malalties Infeccioses del HUMT

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, amb número de registre 09/035960-MD i 1 crèdit

Suport de

Amb l'aval científic

Les opinions expressades pels autors no reflecteixen necessàriament la posició oficial de la SEIMC