Programa científic

8.00h Presentació del curs

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica
Sra. Anna Bertran, cap de la Unitat de Formació i Docència de la Direcció d’Infermeria
Dr. Baltasar Sanchez, cap d’estudis Formació Sanitària Especialitzada

BLOC A – PATOLOGIA TORÀCICA ALTAMENT PREVALENT

Moderadores:
Dra. Mireia Serra, cap del Servei de Cirurgia Toràcica
Dra. Judith Camps, metgessa adjunta del Servei de Cirurgia General

8.15h Carcinoma broncogènic, la pandèmia del segle XXI

Dr. Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

8.30h Pneumotòrax: classificació, tractament i casos pràctics.

Dra. Carme Obiols, metgessa adjunta del Servei de Cirurgia Toràcica

8.45h Traumatisme toràcic: conceptes bàsics en el maneig inicial

Dr. Juan Manuel Ochoa, metge adjunt del Servei de Cirurgia Toràcica

9.00h Traumatisme toràcic: indicació del tractament quirúrgic i casos pràctics.

Dra. Roser Saumench, metgessa adjunta del Servei de Cirurgia Toràcica

9.00h Discussió

BLOC B - TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES EN CIRURGIA TORÀCICA i MANEIG PERIOPERATORI

Moderadors:
Dr. Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica
Sra. Núria Nieto, cap d’Àrea d’Infermeria del Bloc Quirúrgic

9.15h Vies d’accés al tòrax i tipus de reseccions pulmonars

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

9.35h Cures d’infermeria en el quiròfan i en la reanimació

Sra. Raquel Neira i Sra. Emma Batlle, infermeres de l’àrea quirúrgica

9.55h Errors freqüents en el maneig de les biòpsies intraoperatòries

Dr. Luis Antonio Luizaga Velasco, metge adjunt del Servei d’Anatomia Patològica

10.10h Toracostomia tancada: tècnica, tipus de drenatges i sistemes de recollida i aspiració.

Dr. Juan Manuel Ochoa, metge adjunt del Servei de Cirurgia Toràcica

10.30h Toracostomia oberta: definició i indicacions.

Dr. Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

10.45h Discussió

11.00h Pausa

BLOC C – ANESTÈSIA EN CIRURGIA TORÀCICA

Moderadors:
Dr. Jesús Martínez, metge adjunt del Servei d’Anestèsia i Reanimació.
Sra. Neus Pàrraga, infermera d’anestesia i reanimació Bloc Quirúrgic i àrea projectes.

11.30 h Ventilació unipulmonar: concepte, aplicacions i efectes no desitjats

Dra. Eva Llàcer, metgessa adjunta del Servei d’Anestèsia i Reanimació

11.45h Tècniques d’analgèsia en Cirurgia Toràcica i les seves indicacions.

Dr. Gerard Mestres, metge adjunt del Servei d’Anestèsia i Reanimació

12.00h Implicacions del dolor en el postoperatori i maneig d’actuació a l’HUMT.

Dra. Alba Benito, metgessa adjunta del Servei d’Anestèsia i Reanimació.
Sra. Diana Ventura, infermera de la Unitat del Dolor Agut

12.25h Dolor crònic en Cirurgia Toràcica. Paper de la Clínica del dolor.

Dr. Eleuteri Vidal,, metge adjunt del Servei d’Anestèsia i Reanimació

12.40h Discussió

BLOC D – MANEIG POSTOPERATORI

Moderadores:
Sra. Anna Cabasés, cap de l’Àrea d’Hospitalització Quirúrgica i Servei de Crítics.
Dra. Carme Obiols, metgessa adjunta del servei de Cirurgia Toràcica

12.55h Principis bàsics del maneig del pacient hospitalitzat.

Sra. Adriana Soler, infermera de l’àrea d’hospitalització quirúrgica

13.05h Maneig del drenatge pleural: casos pràctics d’errors freqüents.

Sra. Susana Valdivieso, infermera de l’àrea d’Urgències

13.15h Toracostomia oberta: cures d’infermeria.

Sra. Anna Martorell, infermera de l’àrea d’hospitalització quirúrgica

13.25h Efecte de la Rehabilitació Respiratòria en la reducció de complicacions

Dra. Felicitas Garcia, metgessa adjunta del Servei de Rehabilitació
Sra. Noèlia Carrasco, fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació

13.50h Detecció i maneig de les complicacions postquirúrgiques més freqüents.

Dra. Mireia Serra, cap del Servei de Cirurgia Toràcica

14.05h Discussió

14.25h TORNEIG ONLINE DE LA JORNADA

Moderador:
Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

14.50h Conclussions

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

15.00h Aperitiu

SABER MÉS