La Unitat de Cures Intensives posa en marxa dos estudis pilot


El passat mes d'octubre es van posar en marxa dues estudis pilot a la Unitat de Cures Intensives. El projecte AASTRE (Anàlisi aleatoris de seguretat en temps real) es basa en una eina clínica dissenyada per millorar la seguretat dels pacients crítics minimitzant els errors d'omissió i comissió.
La idea d'aquest projecte va ser desenvolupada pel servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i després es va portar a terme un estudi pilot, on la UCI de l'HUMT hi va col·laborar. Aquesta nova eina ara està disponible per al seu ús, els professionals de la UCI fan rondes periòdiques formant un equip d'un metge i una infermera que revisen aspectes de seguretat del pacient, amb aquesta iniciativa es pretén millorar la comunicació entre els professionals i evitar esdeveniments adversos relacionats amb la seguretat dels pacients.

La segona prova pilot se centra en la detecció precoç i no intrusiva de bacteris multiresistents, i forma part del projecte europeu ANTISUPERBUGS-PCP (https://antisuperbugs.eu/), en el qual participa la Fundació de Recerca MT com a soci. Aquest projecte té per objectiu aportar solucions intel·ligents per detectar la presència de microorganismes resistents tant en persones com en superfícies, al mateix temps que registra les alertes i genera alarmes per el seguiment en temps real, tot vinculant la infecció amb el lloc de detecció.

El projecte, que té una durada de 4 anys, s'inclou dins dels programes de compra pública precomercial (CPP) finançats pel marc de referència H2020 de la Comissió Europea. Està liderat per AQuAS i HUMT és un dels tres hospitals europeus on es validen dues solucions tecnològiques, versus gold Standard.