Codi Ictus

Es tracta d'un protocol d'emergència que permet identificar ràpidament els malalts amb ictus agut i les característiques clíniques determinades (criteris d'activació del Codi ictus) i traslladar-los, el més ràpidament possible, a l'hospital preparat més proper amb capacitat per avaluar-los, diagnosticar-los i tractar-los, si fos necessari, amb fàrmacs trombolítics, o per fer-ne la derivació a centres terciaris on s'administren les teràpies intravasculars.

El nostre hospital, i en concret el nostre servei, està acreditat per a rebre pacients amb CI positius, que es porta a terme gràcies al treball en equip mitjançant un model organitzatiu multidisciplinar -integrat per professionals del servei d'Urgències, Medicina Intensiva, Radiologia i Neurologia- i, en termes de tecnologia, també va es va fer evident els mitjans tècnics amb els que compta com les dues sales d'hemodinàmia i els equipaments d'imatge avançada.

Segons dades actualitzades del 2019 de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) sobre la Malaltia Cerebral Vascular del Departament de Salut de la Generalitat, l'HUMT es troba entre els quatre millors centres de Catalunya en actuació del Codi Ictus, ja que presenta un temps "porta-agulla" de només 28 minuts.