MútuaTerrassa i la UB creen la primera càtedra sobre salut i canvi climàtic

S’ha formalitzat recentment mitjançant la signatura d’un conveni entre ambdues institucions i neix amb la voluntat de promoure el desenvolupament de la formació, la divulgació i la recerca en aquest àmbit


La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa i la Universitat de Barcelona (UB) van presentar, el passat 19 de setembre, la “Càtedra salut i canvi climàtic UB – MútuaTerrassa”, l’objectiu de la qual és aprofundir en el coneixement de l’impacte que té sobre la salut de les persones el canvi climàtic. La seva creació i desenvolupament pretén donar resposta a aquest impacte en termes científics, divulgatius, docents i formatius, a nivell de la població catalana en particular i de la societat en general.

La càtedra neix amb el propòsit de fomentar múltiples activitats a nivell de docència, investigació, formació, documentació i divulgació en l’àmbit de la salut per avaluar les conseqüències derivades dels canvis que exerceix el canvi climàtic sobre la salut de les persones.

Per aquest motiu, esdevindrà una plataforma de referència i d’excel·lència per impulsar projectes de recerca translacionals, especialment de patologies cròniques prevalents -mitjançant la integració de dades climàtiques i mediambientals- així com estudis prospectius de la cohort poblacional de MútuaTerrassa (300.000 persones).

La càtedra també permetrà la divulgació i transferència de coneixement adreçat a professionals sanitaris, a l’àmbit universitari i a la societat en general així com la creació de sinèrgies amb altres grups de recerca de la UB i externs amb la voluntat d’assolir posicions de lideratge en el sector, aconseguir projecció científica i acadèmica i esdevenir referents en el binomi canvi climàtic i salut de les persones.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, es va mostrar satisfet per l’acord amb la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa: “El nostre país té un sistema de recerca i assistencial d’un nivell excel·lent. La suma dels esforços de la UB i de la fundació ens permetrà avançar en un camp tant important com és el de la recerca en salut i, concretament, en l’estudi de com el canvi climàtic impacta en la salut de les persones. És objectiu nostre millorar la vida dels nostres conciutadans”.

Per la seva banda, el president de MútuaTerrassa, Antoni Abad, va destacar el caràcter “pioner” de la càtedra i va remarcar valors compartits de les dues institucions: “Des de MútuaTerrassa hem iniciat el desenvolupament d’un pla d’acció climàtica, el Compromís Verd. Interpel·la tots els nostres professionals de l’àmbit de la salut a exercir de prescriptors de sostenibilitat”, va dir Abad. “Amb la càtedra ens conjurem per avançar i aprofundir en el camp de la recerca i de la docència en la mitigació dels efectes del canvi climàtic”, va concloure.

El director de la càtedra, David Dalmau, va afirmar que la càtedra “serà un àgora on diferents interlocutors establiran sinergies amb l’objectiu de millorar la salut de les persones estudiant l’efecte del canvi climàtic”.

Més activitats de la càtedra
El desenvolupament de jornades i seminaris nacionals i internacionals relacionats amb el canvi climàtic i el seu impacte en la salut de forma global -OneHealth-, així com la creació de programes de formació pràctica en aquesta matèria i el foment de premis, beques i ajudes per a projectes d’aquesta naturalesa complementen els objectius pels quals s’ha concebut l’esmentada càtedra.
Atesa la seva naturalesa i temàtica, aquesta quedarà adscrita a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, la qual n’esdevindrà la seu. La seva direcció acadèmica i gestió recau en el Dr. David Dalmau, doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna i Malalties Infeccioses, professor associat de la UB i director de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa. Prop d’una desena més de facultatius de MútuaTerrassa de diferents especialitats formaran part dels professionals adscrits a la càtedra.

La col·laboració entre la UB i MútuaTerrassa es remunta 40 anys enrere. L’Hospital Universitari MútuaTerrasa és hospital de la UB.

Canvi Climàtic i Salut:
El canvi climàtic (CC) i els impactes que se’n deriven són el repte de caràcter global més important que les societats humanes han afrontat mai. L'escalfament global no és exclusivament un problema ambiental; incideix en molts d'àmbits i esdevé una qüestió cabdal que afecta la biodiversitat, el model econòmic, la mobilitat, el comerç, la sobirania alimentària, l'accés a l'aigua i als recursos naturals, les infraestructures i la salut. Per aquest motiu repercutirà cada vegada més en les polítiques mundials, nacionals i locals. L'alteració de les variables climàtiques -temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent i temperatura de l'aigua de la mar, entre d'altres- i l'augment en la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems -sequeres, inundacions, onades de calor- ja comporten un risc per als ecosistemes, per a la preservació de la biodiversitat i per a les persones.

Les malalties cròniques són molt prevalents en societats industrialitzades com la catalana. Aquestes malalties comporten una major vulnerabilitat a d’altres patologies (co-morbiditats) i una major fragilitat a circumstàncies adverses, donada la seva menor capacitat d'adaptabilitat. La conca mediterrània occidental i en especial la Península Ibèrica, seran una de les regions d'Europa on el CC tindrà un efecte més precoç i on es manifestarà amb una major intensitat. Existeix una escassa evidència científica sobre la relació entre el CC i les malalties prevalents.