La Dra. Olga Monistrol participa com a coautora d’una revisió sobre Humanització a les unitats de salut mental a la revista Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

El concepte de humanització en l’àmbit de la salut mental fa referencia a l’aproximació integral atorgant la mateixa rellevància a les necessitats socials, emocionals i psicològiques de la persona.

En aquest estudi, els autors utilitzant la metodologia scooping review, avaluen 22 articles que fan referència a diferents models de cures per humanitzar en les unitats d’hospitalització d’aguts de salut mental. S’identifica que per humanitzar en salut mental es precisa tenir en compte l’experiència del pacient i família sobre el tracte rebut, l’actitud dels professionals, la ràtio de personal, la relació terapèutica, el temps d'infermeria de dedicació directa al pacient, l’ambient terapèutic i la percepció de seguretat del pacient i del professional.

Els autors desitgen que el present estudi pot ajudar a millorar l’atenció oferta a les unitats d’aguts de salut mental.


Humanization of care in acute psychiatric hospitalization units: A scoping review
Autors: Maria T. Sanz-Osorio, departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i Departament de Salut Mental del CST; Meritxell Sastre-Rus, IIB de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Olga Monistrol, Hospital Universitari MútuaTerrassa; Monica Pérez Criado, Departament de Salut Mental del CST; Vicenç Vallès, Departament de Salut Mental del CST i Miguel A. Escobar-Bravo, departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida