La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa col·labora amb un estudi internacional sobre genètica i Covid

Un macroestudi internacional ha localitzat recentment 11 noves posicions als cromosomes implicades en la susceptibilitat a la infecció pel SARS-CoV-2 i en la gravetat clínica de la COVID-19. La identificació d'aquests determinants genètics vinculats a la resposta al SARS-CoV-2 és fonamental per conèixer els mecanismes biològics subjacents a la malaltia, per trobar tractaments i per protegir a les persones més vulnerables.

Els resultats de l’esmentat treball, el qual ha comptat amb participació d'investigadors de diversos instituts del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), es van publicar el passat mes d’agost a la revista Nature i també hi va intervenir la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa amb l’aportació de nombroses mostres caracteritzades.

El Dr. David Dalmau, director de la fundació, la Dra. Mª Jesús Arranz, genetista i responsable del laboratori de la fundació i el Dr. Israel Fernández-Cadenas, investigador del grup de recerca de Neurologia de l’HUMT ide l’Institut d’Investigació de l’Hospital de Sant Pau son els professionals vinculats a l’esmentat estudi, el qual és una actualització -amb un major nombre de pacients- d’un treball previ publicat al juliol del 2021.

En aquest nou treball gairebé es dupliquen el nombre de regions i cromosomes estudiats -passant de 13 a 23- i a més inclou mostres de tot el món millorant el coneixement dels processos biològics que causen símptomes severs de Covid-19. Presenta una metaanàlisi d'estudis d'associació de tot el genoma (GWAS) de 125.584 casos d'infecció i més de 2.5 milions de controls recollits a 25 països a través de 60 estudis diferents. El CSIC ha aportat dades genètiques de 236 pacients i 654 controls. L'anàlisi d'aquesta cohort l'ha liderat precisament el Dr. Fernández Cadenas.