La Fundació Docència i Recerca col·labora en un ampli estudi sobre esquizofrènia que ha identificat 120 nous gens lligats al trastorn

La revista Nature ha publicat recentment l’estudi més ampli sobre l’esquizofrènia, el qual ha identificat 120 nous gens vinculats al trastorn i ha comptat amb la participació de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa. El treball en qüestió permetrà comprendre millor aquest trastorn i plantejar noves estratègies terapèutiques.

La col·laboració de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa s’ha concretat a través de la Dra. Mª Jesús Arranz, genetista i cap del laboratori de recerca de la fundació, la qual va contribuir al disseny de l’estudi i a l’anàlisi de les dades genètiques. Va participar-hi com a membre del Consorci "Psychosis Endophenotypes International Consortium (PEIC)” i es tracta d’un article que ha combinat els resultats de diversos consorcis per, amb un numero de mostres més elevat, poder obtenir resultats més clars.

De Catalunya, a més de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa, hi han participat professionals de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau, la Universitat de Barcelona, el Centre de Recerca en Xarxa en Salut Mental (CIBERSAM), l'Institut de Recerca de Vall d'Hebron (VHIR), l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE).