La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa i el grup CatMech de la UPC acorden generar innovació tecnològica en l’àmbit de l’enginyeria hospitalària

El president del Patronat Fundació Mútua de Terrassa (FMT) per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social, Jordi Parera Martinell, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Daniel Crespo, van signar -el passat 17 de maig- un conveni de col·laboració per desenvolupar innovació tecnològica en l’àmbit hospitalari. Es tracta d’una proposta del grup de recerca CatMech, amb seu a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC i integrat a la Xarxa TECNIO. El professor i investigador Javier Álvarez del Castillo serà qui coordinarà i liderarà els projectes que es generin.
La UPC i la FMT s’han compromès a continuar treballant conjuntament a través d’un conveni signat per ambdues institucions mitjançant el qual s’emmarca i coordina el desenvolupament de dispositius d’innovació quirúrgics, electromèdics, biomèdics, de monitorització de variables o terapèutics que pertanyin a l’àmbit de l’enginyeria hospitalària. L’acord també contempla la recerca en l’àmbit d’estudis estadístics i científics que ajudin a millorar l’atenció clínica.
Una polsera de detecció de pacients a l’interior dels hospitals, un nou llit ginecològic ergonòmic que faciliti una postura al part més natural o un estudi sobre l’impacte dels raigs Alfa, Beta i Gamma en els passatgers de vols intercontinentals són alguns dels projectes en els que ja treballa Javier Álvarez, l’investigador del grup CatMech que estarà al capdavant dels futurs projectes de col·laboració conjunta desenvolupats amb professionals sanitaris de l’Hospital Universitari MutuaTerrassa (HUMT). Per facilitar el seguiment de la col·laboració entre ambdues institucions es constituirà una comissió mixta integrada per representants de la UPC i la FMT. El conveni té una vigència de 4 anys prorrogables.
El Dr. David Dalmau Juanola, director de la Fundació per la Docència i Recerca Biomèdica i Social MútuaTerrassa, considera que el present conveni “és un fidel exemple del compromís ferm i decidit que ambdues institucions mantenen per tal d’aportar valor afegit a la recerca i innovació biomèdica, que necessita cada cop més del concurs de referents en altres àmbits d’expertesa, qualificant encara més les preguntes formulades, atorgant un major rigor científic i enriquint i complementant el coneixement biomèdic de forma translacional”.
Per la seva banda, el professor i investigador Javier Álvarez valora molt positivament aquest conveni “perquè formalitza, emmarca i compromet institucionalment el treball d’innovació tecnològica en l’àmbit hospitalari que estem fent al grup de recerca CatMech de l’ESEIAAT de la UPC, i sobretot el que podrem fer en un futur. Aquest treball contribuirà a facilitar la tasca als professionals sanitaris de l’Hospital Universitari MutuaTerrassa i millorarà, per tant, els resultats de l’acció clínica i la qualitat de vida dels seus pacients”.