Consultoria científica i suport tècnic

La Unitat de Recerca i Docència ofereix serveis de suport a les diverses activitats relacionades amb la recerca biomèdica i sociosanitària en l'àmbit de MútuaTerrassa.

L'objectiu d'aquesta unitat és, mitjançant personal tècnic especialitzat, facilitar i proporcionar les eines necessàries per tal d'impulsar i fomentar la recerca en el nostre àmbit d'actuació.

Serveis

 • Assessorament a projectes d'investigació. Servei d’assessorament tècnic, metodològic i estadístic per al personal investigador amb l’objectiu de contribuir a l'establiment i consolidació de les línies d'investigació.
 • Assessorament específic en qualsevol de les fases d’un estudi:
  • disseny i metodologia
  • recollida de dades
  • anàlisi estadística
  • interpretació de resultats
  • presentació de resultats
 • Formació i orientació per al:
  • disseny de bases de dades
  • gestió de programes estadístics i de càlcul mostral
  • realització i interpretació d’anàlisis estadístiques
  • redacció de memòries de projectes
  • tesis doctorals
  • ...
 • Altres sol·licituds a demanda
  • Suport científic d'ajuts, beques i premis a la investigació. L'objectiu és orientar als professionals sobre convocatòries i activitats d'interès i oferir recolzament específic metodològic per a la sol·licitud d’aquests ajuts.
   • Assessorament tècnic específic per projectes concrets o àrees d'interès
   • Assessorament metodològic ajustat als requeriments dels professionals
 • Formació i docència en metodologia d'investigació
Un dels objectius prioritaris de la Unitat de Suport a la Docència i a la Recerca és elaborar un pla de formació en metodologia de la recerca que doni resposta a les necessitats dels diferents col·lectius professionals de MútuaTerrassa.

Entre els cursos que s’ofereixen hi trobareu:
 • Introducció a la metodologia de la recerca
 • Tallers sobre construccions de qüestionaris
 • Introducció a la bioestadística
 • Lectura crítica d’articles
 • Redacció d’articles científics
 • Comunicació oral en biomedicina
 • Anglès biomèdic
 • Formació d’usuaris en els recursos d'informació

També es poden dissenyar nous cursos segons les necessitats detectades i objectius proposats.

Paral·lelament també es dóna recolzament al comitè de Docència de MútuaTerrassa i a les diferents unitats docents
 • Participació com a Expert o Investigador
  • Participació en comitès i comissions relacionats amb la investigació (CI, CEIm, CEA, premi d’infermeria, comissió de recerca en primària i altres)
  • Participació en línies i projectes com personal expert
  • Personal investigador en línies pròpies
 • Coordinació de projectes en relació a la recerca
Per assolir l'objectiu es realitzaran les següents accions:
 • Facilitar aquelles accions que promocionin la carrera investigadora, sobretot potenciant grups d’investigació emergents i consolidats
 • Detectar i facilitar els recursos i necessitats específiques dels diferents grups de recerca
 • Facilitar la transversalitat de la recerca, potenciant la participació en xarxes internes i externes nacionals i internacionals
 • Coordinació i suport científic-tècnic en beques i premis: Beca FMT, Premi d'Infermeria, comitè científic, establiment de bases, qualitat científica, procés d’avaluació, entre d'altres.

Per a més informació contacteu amb:


Dra. Àngels Jaén Manzanera
Sant Antoni, 32
08221 Terrassa
Tf: 937365050 extensió 11812
ajaen@mutuaterrassa.es