Annals of The American Thoracic Society publica un article liderat pel servei de Pneumologia sobre la mediastinoscòpia de comprovació

Sota el títol "Confirmatory Mediastinoscopy after Negative EBUS-TBNA for Mediastinal Staging of Lung Cancer: Systematic Review and Meta-analysis", la prestigiosa revista Annals of The American Thoracic Society -òrgan difusor de la American Thoracic Society, una de les societats pneumològiques més importants del món- ha publicat recentment un article que estudia la utilitat de la mediastinoscòpia de comprovació després d'una ecobroncoscòpia negativa en pacients amb càncer de pulmó candidats a tractament quirúrgic.

Es tracta d'un treball realitzat per professionals de l'HUMT amb la col·laboració de l'anestesiòleg nord americà Dr. Pablo Martinez-Camblor. L'estudi l'ha liderat el servei de Pneumologia de l'HUMT (Dr. José Sanz, cap del servei) i també hi ha participat el de Medicina Intensiva (Dr. Pere Almagro i Dr. Komal Malik), el de Cirurgia Toràcica (Dr. Ramon Rami) i la Biblioteca (Conxi Caro).

L'article és un meta-anàlisi, és a dir, un anàlisi dels resultats ja publicats a la literatura (recull un total de 5.000 pacients). La conclusió principal del treball és que la mediastinoscòpia de comprovació augmenta la precisió diagnòstica de l'ecobroncoscòpia però cal fer molts procediments per aconseguir aquest increment diagnòstic i en conseqüència probablement no estigui indicada a tots els casos.

Veure l'article:
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.202111-1302OC