Investigadors de la Fundació Docència i Recerca i de l’HUMT participen en una publicació a Nature sobre els determinants immunològics i genètics en la pneumònia greu per Covid-19

El passat divendres, 28 de gener, la prestigiosa revista Nature va publicar l'article "Human genetic and immunological determinants of critical COVID-19 pneumonia", un estudi que revisa els determinants immunològics i genèrics de pneumònia greu per Covid-19, en el que han intervingut investigadors de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa i de l'HUMT com a membres integrants del Consorci Internacional Covid Human Genetic Effort.

La col·laboració des de la Fundació i l'HUMT s'ha concretat fonamentalment en l'aportació de mostres biològiques i dades clíniques de severitat i en la participació en les reunions i discussions que es duen a terme periòdicament amb l'objectiu de donar a conèixer els resultats genètics i immunològics derivats de les investigacions, així com contrastar idees i propostes de noves línies d'investigació.

Tal i com ja es va donar a conèixer en edicions anteriors del BreuScience, els mateixos investigadors de la Fundació Docència i Recerca i de l'HUMT prèviament ja havien participat en la publicació de dos articles a la revista Science sobre el paper que juguen algunes alteracions immunològiques, presents amb major freqüència en gent gran (presència d'autoanticossos que boicotegen la producció d'interferó de classe II, fonamental per a activar la memòria innata que permet bloquejar inicialment l'agressió pel SARS-CoV-2); així com determinades alteracions genètiques que afecten la producció d'aquest tipus d'interferó i com a conseqüència una pitjor evolució de les persones portadores d'aquesta anomalia genètica.

Llegir l'article sencer:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04447-0