MútuaTerrassa ha assolit aquest 2017 els seus 117 anys d'història amb un dels canvis més substancials de la seva existència. El 2017 ha estat l'any de la materialització efectiva de l'escissió de la branca d'activitat assistencial. En els comptes de la mutualitat de previsió social corresponents a aquest exercici ja no hi ha incloses les partides referides a l'esmentada activitat. Ja ho anunciàvem, quan a 1 de gener de 2017 es va traspassar l'activitat assistencial a la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, FPC, constituïda per la nostra mutualitat a final de 2016.

És evident que aquesta nova naturalesa es reflecteix en l'estructura del balanç, en el compte no tècnic i en l'estructura general de risc de la mutualitat. En aquest darrer punt cal posar en relleu que els fons propis disponibles de què disposem superen en més de cinc vegades el Capital de Solvència Obligatori (CSO), la qual cosa situa la nostra mutualitat en una posició molt còmoda i segura quant a aquest indicador de solvència i confiança. També cal assenyalar que aquesta nova realitat fa que les xifres de balanç de 2017 no siguin comparables amb les de 2016, ja que els paràmetres
varien per efecte de l'escissió.

Pel que fa a la governança, el canvi més remarcable ha estat la finalització del període de 16 anys de permanència de Carles Martí i Comerma, com a membre de la Junta Directiva. El seu lloc ha estat cobert per Jordi Ubach i Comas, que s'incorpora a la Junta com a vocal, nomenament que ha de ser ratificat per l'Assemblea.

Si ens centrem ja en els diferents àmbits d'activitat, pel que fa al sector assegurador, les primes, en el seuconjunt han tingut un decreixement del 0,7%, bàsicament a causa de l'evolució de les primes de Vida, inferior respecte a 2016. No obstant, cal remarcar que els nivells de capital de solvència en el conjunt del sector, representen un 241% superior a l'existent en el tancament de 2016, fet que demostra, un copmés, la fortalesa del sector.

Quant a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, convé destacar el nou guardó TOP20 amb què ha estat distingit l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, com a menció especial per haver obtingut aquest reconeixement de manera continuada en els darrers cinc anys. Cal tenir en compte el gran esforç que ha suposat afegir a l'activitat habitual de l'Àmbit de Servei Assistencial el Pla de xoc en llistes d'espera, impulsat pel CatSalut.

Pel que fa a l'Àmbit de Servei Sociosanitari és important remarcar la consolidació de Casa Vapor Gran, amb el 100% de places ocupades i, sobretot, l'èxit de Casa Marqués Salut mental, que en el seu primer any de funcionament ja ha assolit el 100% de l'ocupació prevista.

Quant a la resta d'activitats desenvolupades en les empreses vinculades o dependents de MútuaTerrasa, val la pena remarcar l'increment del 6,5% d'Àptima, respecte a l'exercici 2016. En aquest sentit, cal tenir en compte l'esforç perseguir potenciant la seva activitat assistencial privada a la zona del Vallès. Així doncs, estemb parlant d'un increment de l'activitat total d'un 17% respecte a l'any anterior.

En el terreny de la logística i els serveis de suport sanitaris, AXIOMA ha assolit un increment del 2,25% respecte a 2016, el qual posa de manifest la solidesa i la continuïtat en totes les activitats de l'entitat. EGARMATIC ha seguit donant suport per a què les tecnologies i els sistemes d'informació es mantinguin al seu màxim rendiment, tant per a dins de MútuaTerrassa, com per als distints clients externs.

Quant a la gestió del Coneixement, un any més MútuaTerrassa es consolida com a referent de formació especialitzada per a metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs. L'any 2017 un total de 49 professionals han optat per especialitzar-se a casa nostra. I un any més veiem incrementat el nombre de tesis doctorals presentades, amb 10 tesis, que doblen les llegides el 2016. I és que la vocació de MútuaTerrassa per la docència i laformació es constata en els més de 1.500 estudiants de totes les branques formatives quefan estudis a casa nostra.

I com a cloenda, ens enorgulleix un cop més haver estat reconeguts amb el nivell Global Compact Advanced de Nacions Unides pel 7è Informe de Compromís Social que recull les nombroses iniciatives que, des de tots els àmbits de la nostra entitat, es duen a terme amb l'objectiu de treballar per a una societat més justa i més sostenible.

Aquest informe ha rebut el reconeixement de la Fundació Abedis Donabedian a la millor informació sobre Responsabilitat Social en Institucions Sanitàries.


Jordi Parera – President de MútuaTerrassa

Esteve Picola – Director general de MútuaTerrassa