Saps quina radiació et poses al cos?

Feu-vos només les proves diagnòstiques que el vostre metge/ssa cregui convenient.

La majoria de procediments per imatges tenen un risc relativament baix. Es pot dir que el benefici de la pressa d’imatges mèdiques, que és un diagnòstic precís, és més gran que el petit risc que causa la seva utilització.

mSv: El millisievert és la unitat de medició per a les dosis de radiació del cos senser, coneguda com a “dosi efectiva”.
Les mesures que apareixen en aquest espai són relatives a persones adultes. En pacients pediàtrics la dosi administrada variarà en la mida respecte a l’adult.

Informació extreta de la RSNA i la SEPR

Dosi efectiva de radiació a la regió abdominal

Dosi efectiva de radiació en el tòrax

Dosi efectiva de radiació en el sistema nerviòs

Dosi efectiva de radiació en els òssos

Dosi efectiva de radiació a la regió dental

Dosi efectiva de radiació al cor

Dosi efectiva de radiació en proves d'imatges als homes

Dosi efectiva de radiació en proves de Medicina Nuclear

Dosi efectiva de radiació en proves d'imatges a les dones

Quina dosi de radiació es rep en una mamografia?
Una exploració mamogràfica típica, consistent en 2 o 3 projeccions de cada mama (en total 4 o 6 mamografies), imparteix una dosi en el teixit glandular d'entre 2 i 12 mGy aproximadament. En aquest cas, la dosi (en mGy) indica l'energia dels raigs X absorbida en un teixit específic. A la mama, el teixit glandular és el més sensible a la radiació i, per tant, se sol calcular la dosi glandular mitjana (DGM) en cada mama.

Quin és el risc de patir efectes radioinduïts per la realització d'una mamografia?
No hi ha cap evidència científica que hagi demostrat que amb les dosis de radiació actuals que es reben en mamografies diagnòstiques, particularment per sobre de l'edat de 40 anys, s'indueixi càncer de mama. No obstant això, com qualsevol altra prova diagnòstica que utilitza radiacions ionitzants, el risc potencial no es pot ignorar i sempre s'ha de valorar al costat del benefici que obtenim de la mateixa.

M’han de posar protector plomat de tiroides quan em fan una mamografia?
No. Durant la mamografia la glàndula tiroide no està exposada directament al feix de radiació. A més, la tècnica radiogràfica i el petit volum irradiat fan que la dosi de radiació dispersa que arriba a la glàndula tiroide sigui insignificant. De fet, en cas d'emprar una tècnica radiogràfica automàtica, si el protector de tiroide es trobés en la trajectòria del feix de radiació, la quantitat de radiació necessària per obtenir la imatge podria augmentar considerablement i ser contraproduent l'ús del protector, ja que impediria optimitzar l'exploració.