Què fem?

  • Radiologia convencional: cap i coll, toràcica, abdominal, musculoesquelètica i columna
  • Radiologia contrastada: cistouretrografia, histerosalpingografia, estudi del tub digestiu
  • Ecografia: abdominal amb i sense contrast ev, toràcica, musculoesquelètica, mama, vascular, tiroides...
  • TAC: cap i coll, tòrax, abdomen, musculoesquelètic, columna, cardiovascular
  • Ressonància magnètica: cap i coll, tòrax, abdomen, musculoesquelètic, columna, cardiovascular
  • Mamografia amb tomosíntesi amb i sense contrast
  • Radiologia intervencionista percutània i endovascular diagnòstica i terapèutica.