Em puc sotmetre a exàmens de raigs X si estic embarassada o estic donant el pit?

En primer lloc, ha de tenir en compte que, si està embarassada o sospita que pot estar-ho i li programen una exploració amb raigs X, ha de indicar-ho abans a l'especialista.

Si el seu metge ha justificat l'exploració i no hi ha una altra prova sense radiacions ionitzants que aporti la mateixa informació diagnòstica, sí que pot realitzar-se l'examen amb raigs X.

Els casos més delicats són els d'exploracions que requereixen l'exposició directa del fetus al feix de radiació (exploracions de l'abdomen inferior). En exploracions de parts allunyades de l'àrea fetal, si aquestes es realitzen de forma adequada, el fetus no està exposat al feix directe de radiació i rebrà dosi de radiació dispersa molt reduïdes.

En exàmens mamogràfics, ja que la tècnica radiogràfica és de baixa energia i el volum a irradiar és petit, la radiació dispersa que arriba al fetus no és significativa.

Si s'està pensant en un tipus d'examen les dosis poden ser majors, com la TC de les zones abdominal i pèlvica, el metge podria estudiar la possibilitat de posposar l'examen, utilitzar un estudi alternatiu, tal com ultrasò, o si l'examen fos essencial per a la salut de la mare, adoptar mesures especials per mantenir la dosi al nen no nascut tan baixa com sigui possible.

Puc alletar després d'un examen amb raigs X?
Sí. Els raigs X utilitzats en proves diagnòstiques no produeixen cap efecte sobre la llet materna i no cal interrompre la lactància. No obstant, si en l'examen radiològic li van a administrar alguna substància de contrast, haurà de consultar abans amb el seu especialista si hi ha incompatibilitats amb la lactància.

Puc sotmetrem a proves diagnòstiques de medicina nuclear estant embarassada?
En primer lloc, ha de tenir en compte que, si està embarassada o sospita que pot estar-ho i li programen una prova diagnòstica de medicina nuclear, ha de indicar-ho abans a l'especialista.
Si el seu metge ha justificat l'exploració i no hi ha una altra prova sense radiacions ionitzants que aporti la mateixa informació diagnòstica, sí que pot realitzar-se la prova de medicina nuclear. En general, les dosis rebudes per l'embrió o el fetus en aquest tipus d'exàmens són baixes.

Pot una pacient alletar després d'haver estat sotmesa a una exploració diagnòstica de medicina nuclear?
Dependrà del tipus de material radioactiu que se li administri, per tant, és molt important que li comuniqui al metge especialista que està alletant abans que se li faci la prova.

En funció del material radioactiu emprat, hi haurà proves diagnòstiques en què no serà necessari interrompre la lactància, però hi haurà altres en què s'hagi d'interrompre des d'unes hores fins a uns dies. Per exemple, en el cas de les exploracions PET, petites quantitats de la 18-FDG que s'administra a la pacient poden ser eliminades amb la llet materna. De ser necessària l'exploració, es recomana que la mare s'extregui la llet abans de l'examen per tal de poder alimentar el seu nadó després de l'exploració. Passades 24 hores no hi ha problemes per reprendre la lactància amb normalitat, segons totes les guies internacionals.

Puc sotmetre a un tractament amb iode radioactiu estant embarassada?
No. La quantitat de material radioactiu que s'administra en els tractaments amb iode radioactiu és elevada i, per tant, les dosis de radiació rebudes pel fetus serien molt altes.

Puc alletar després d'un tractament amb iode radioactiu?
No. Cal deixar d'alletar abans de començar el tractament amb iode radioactiu ja que hi ha risc de danyar la glàndula tiroide del nen provocant-li un hipotiroïdisme permanent i augmentant el seu risc de càncer de tiroide.

Informació extreta de la RSNA i la SEPR