Què fem al CTD?

Al 1992 el Centre de Tecnologia Diagnòstica (CTD) va obri les seves portes, fruit de l’acord entre MútuaTerrassa i el grup mèdic CETIR. Catorze anys després, el Centre de Tecnologia Diagnòstica davant del creixent augment de l'activitat va canviar d'ubicació, guanyant d'aquesta manera espai i benestar per als pacients i treballadors, passant a la planta -2 de l’edifici del Centre Vallparadís, on es troba en l’actualitat. Per les nostres instal·lacions cada dia passen més de 60 pacients.

La Medicina Nuclear és una especialitat de diagnòstic per la imatge que utilitza radiofàrmacs per avaluar les funcions corporals i per a diagnosticar i tractar malalties. Els radiofàrmacs són medicaments amb una petita quantitat de radiació, que serveixen per obtenir imatges de determinades patologies o bé tractar certes malalties. Per realitzar aquestes proves, administrem radiofàrmacs, normalment de forma intravenosa, per ingestió oral o per injecció directa en un òrgan. Es tracten de proves no invasives, indolores i segures.

La radiació emesa pel radiofàrmac es detecta mitjançant diferents equips que s'anomenen gammacàmares i PET/TC. Aquests transformen el senyal radioactiu en imatge digital.

Els tractaments que porten a terme són:

DENSITOMETRIA

 • Densitometria Òssia

MEDICINA NUCLEAR
 • Gammagrafia Òssia
 • Gammagrafia Òssia amb hematies marcats
 • Spect Tc Ossi
 • Gammagrafia amb leucòcits marcats
 • Gammagrafia Mèdula Òssia Macròfaga
 • Gammagrafia amb Gal.li
 • Gammagrafia anticossos antigranulòcits
 • Gammagrafia Renal
 • Cistogammagrafia directa
 • Renograma
 • Renograma DTPA basal
 • Renograma DTPA postcaptopril
 • Angiogammagrafia testicular
 • Cisternogammagrafia
 • Spect Cerebral amb DaTSCAN
 • Angiogammagrafia cerebral-mort encefàlica
 • Spect de Perfusió Miocardíaca en Repòs
 • Spect de Perfusió Miocardíaca Esforç/Repòs
 • Ventriculografia en equilibri repòs
 • Ventriculografia primer pas
 • Gammagrafia miocàrdica d'innervació amb 123I MIBG
 • Gammagrafia detecció amiloïdosi cardiaca
 • Detecció Diverticle de Meckel
 • Test de SeHCAT
 • Gammagrafia glàndules salivals
 • Estudi Buidament Gastric
 • Gammagrafia hepatoesplènica
 • Gammagrafia hepatobiliar-IDA
 • Estudi Deglució
 • Gammagrafia Reflux gastroesofàgic
 • Gammagrafia Reflux gastroesofàgic microaspiracions pulmonars
 • Detecció hemorragies digestives
 • Gammagrafia intraarterial hepàtica
 • Gammagrafia hepàtica hematies marcats
 • Gammagrafia pulmonar per ventilació
 • Gammagrafia pulmonar per perfusió
 • Gammagrafia pulmonar ventilació quantificada
 • Gammagrafia pulmonar perfusió quantificada
 • Transport Mucociliar Nasal
 • Gammagrafia receptors de somatostatina
 • Detecció de Gangli Sentinella
 • Cirugia radiodirigida
 • Linfogammagrafia
 • Gammagrafia esplènica amb hematies labilitzats
 • Dacriocistogammagrafia
 • Gammagrafia Suprarrenal cortical ICHOL basal
 • Gammagrafia Suprarrenal cortical ICHOL amb frenació
 • Gammagrafia Tiroidea
 • Gammagrafia Paratiroïdal
 • Rastreig amb 123I MIBG
 • Rastreig amb 131I
 • Rastreig amb 123I

TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE POSITRONS
 • PET-TC 18F-FDG Rastreig Corporal
 • PET-TC 18F-FDG Cerebral
 • PET-TC 18F-DOPA Rastreig Corporal
 • PET-TC 18F-DOPA Cerebral
 • PET-TC 68Ga-EDOTREOTIDA
 • PET-TC 18F-COLINA
 • PET-TC AMILOIDE
 • PET-TC 18F-PSMA
TERAPÈUTICA METABÒLICA
 • Tractament Carcinoma Tiroides amb 131I
 • Tractament Hipertiroidisme amb 131I
 • Tractament amb 131I MIBG
 • Tractament tumors neuroendocrins amb 177Lu-Lutathera
 • Tractament 32P Policitemia Vera
 • Tractament con Dicloruro de 223Ra metàstasis òssies

TERAPÈUTICA ENDOCAVITÀRIA
 • Aplicació intraarticular 90Y
 • Aplicació intraarticular 169Er
 • Aplicació intraarticular 186Re