El Dr. Sergi Call participa com a ponent a la 3ª Reunió Virtual de les Àrees SEPAR


En el marc de la 3ª Reunió Virtual de las Àrees SEPAR (Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica) que va tenir lloc els passats dies 11, 12 i 13 de febrer, els coordinadors de l'Àrea de Cirurgia Toràcica i d'Oncologia van convidar al Dr. Sergi Call, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica, per tractar de la rentabilitat i les indicacions de les tècniques invasives d'estadificació del mediastí en el maneig del carcinoma broncogènic.

A la comunicació, "Exploració quirúrgica del mediastí: per què més enllà de l'EBUS i la mediastinoscòpia", el Dr. Call es va enfocar en l'experiència del servei de Cirurgia Toràcica de l'HUMT en la realització de linfadenectomies per videomediastinoscòpia (VAMLA, de l'acrònim anglès, Video-assisted mediastinoscopic lymphadenectomy), tècnica en què són referents nacionals i internacionals.

Durant la ponència el Dr. Call va tractar la controvèrsia que existeix entre els experts per abordar la cirurgia de N2, com també de la rentabilitat diagnòstica de les diferents tècniques d'estadificació invasiva del mediastí especialment en aquells escenaris clínics en els que no existeix afectació ganglionar mediastínica per tècniques d'imatge (tumors amb cN1 i tumors de més de 3cm).L'experiència de l'equip de Cirurgia Toràcica de l'HUMT en l'ús de la VAMLA els ha demostrat que es tracta d'una tècnica de màxima precisió diagnòstica en la detecció de pacients amb afectació ganglionar mediastínica els quals, si són candidats a un tractament trimodal (quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia) presenten una major supervivència en comparació a la supervivència publicada en la base de dades internacionals per aquest tipus de pacient.