El nostre servei

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa és un centre amb reconeixement internacional en l’exploració quirúrgica del mediastí.

Donem assistència a pacients d’hospitals pròxims (Consorci Sanitari de Terrassa, Althaia Xarxa Assistencial de Manresa i l'Hospital General Sant Bernabé de Berga).

Participem activament en els comitès de càncer de pulmó del Consorci Sanitari de Terrassa, Althaia Xarxa Assistencial de Manresa, la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i MútuaTerrassa. En el comitè es presenten els malalts diagnosticats o amb alta sospita de tenir un carcinoma broncogènic i es consensuen les actituds diagnòstiques i terapèutiques necessàries per donar al pacient el millor tractament possible. També donem assistència fora del nostre hospital. Actualment, a part de participar en els comitès, estem practicant activitat quirúrgica a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, dos dies a la setmana (dimecres i dijous). A més, a la Corporació Sanitària Parc Taulí hi ha una part de metges del servei que desenvolupa totes les tasques pròpies de la Cirurgia Toràcica, tant assistencials com docents i de recerca

Tractem patologies benignes:

 • pneumotòraxs amb drenatges pleurals o intervencions quirúrgiques per evitar recidives,
 • empiemes i vessaments pleurals amb drenatge o cirurgia toracoscòpica o oberta,
 • biòpsies pulmonars de pneumopaties intersticials per videotoracoscòpiao toracotomia,
 • simpatectomies toràciques per al tractament de la hiperhidrosi
 • exèresis de bul·les,
 • cirurgia de reducció de volum pulmonar
 • correcció quirúrgica de deformitats de la paret toràcica
 • Timectomia per videotoracoscòpia en pacients amb miestèmia gravis.

La patologia maligna toràcica que tractem més freqüentment al nostre servei és el càncer de pulmó.

El nostre centre compta amb una llarga experiència en l’estadificació quirúrgica del mediastí, essent un centre de referència nacional i internacional en aquest camp.

Les tècniques utilitzades són:
 • mediastinoscòpia cervical estàndard i extesa,
 • limfadenectomia per videomediastinoscòpia (VAMLA),
 • Mediastinotomia o la videotoracoscòpia (VATS).

Pel que fa a la cirurgia de resecció pulmonar, es realitzen reseccions pulmonars anatòmiques, essent la lobectomia la més freqüent. Així mateix, també es realitzen reseccions atípiques, segmentectomies típiques, bilobectomies, pneumonectomies o reseccions ampliades a estructures veïnes (pericardi, paret toràcica...), el pacient si ho requereix.

Actualment, al voltant del 60% de les reseccions pulmonars anatòmiques es realitzen per VATS, essent la toracotomia el segon tipus d’accés quirúrgic més freqüent. Tractem altres patologies malignes del tòrax, com les metàstasis pulmonars (principalment d’origen colorectal), així com patologia tímica (timoma, carcinoma tímic) o tumors de paret toràcica, entre d’altres. També realitzem cirurgies pal·liatives, com les pleurodesis en pacients amb embassaments pleurals malignes.

 • Qui som i on som

  L’Hospital Universitari MútuaTerrassa és centre universitari per la Universitat de Barcelona i està entre els 8 hospitals de més complexitat de Catalunya. El nostre hospital està inclòs en el Sistema Sanitari …Llegir més

La nostra història

La Dra. Mireia Serra és nomenada Cap de Servei de Cirurgia Toràcica 2021
El Dr. Josep Belda finalitza el seu contracte amb l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Finalitza el Servei Mancomunat de Cirurgia Toràcica de MútuaTerrassa amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar. Així doncs, es manté l’aliança estratègica amb el Consorci Sanitari del Parc Taulí i del Consorci Sanitari de Terrassa.

La Dra. Mireia Serra passa a ser Cap de Servei de Cirurgia Toràcica, en funcions.

Al mes de juliol la Dra. Iglesias agafa una excedència d’un any. El seu lloc és cobert amb la Dra. Vanessa Díaz Ravetllat.
2020
La Dra. Nina Reig inicia la seva etapa formativa com a resident en el nostre servei.
Es jubila el Dr. Santi Àlvarez i el substitueix la Dra. Balaguer, cirurgiana general, com a responsable de la Secció de Cirurgia Toràcica del CST.
2018
El Dr. Sergi Call Caja, metge adjunt del servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, defensa la seva tesi doctoral "Estadificació i reestadificació de màxima certesa en el tractament del carcinoma broncogènic", amb una qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

Dr. Ramon Rami se li concedeixen dos reconeixements:
 • La medalla de Oro de la Seoul Nacional University, Seoul, South Korea. 2017.
 • El Merit Award de la International Association for the Study of Lung Cancer,2017
2017
El Dr. Joan Carles Trujillo Reyes finalitza la seva residència i s’incorpora a l’Hospital de Sant Pau 2015
La Dra. Carme Obiols s’ incorpora com adjunta del Servei de Cirurgia Toràcica de MútuaTerrassa i es destinada al CS Parc Taulí en comissió de serveis.
Al mes de desembre defensa la seva tesi doctoral a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa: Resultados de la aplicación de un protocolo prequirúrgico de estadificaclón de maxima certeza en el tratamiento del carcinoma broncogénico, amb una qualificació d’Excel·lent Cum Laude
2014
La Dra. Carme Obiols finalitza la seva formació com a metge resident. 2013
S'incorpora el Dr. Juan Carlos Trujillo Reyes com a resident de l'especialitat 2010
Es jubila el Dr. Carlos Bidegaín Pavón

El Dr Sergi Call Caja finalitza el període de formació, sent el primer especialista en Cirurgia Toràcica format en el servei i s'incorpora com a adjunt de l'especialitat.

El dia 2 de juliol de 2009, el Dr. Esteve Picola, director general de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, Jaume Reventós, conseller delegat de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària de Barcelona (actualment IMAS), i Jordi Varela, director gerent de la Fundació de Gestió sanitària, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, ​​van signar un conveni de col·laboració dels serveis de Cirurgia Toràcica dels hospitals que representen. S'estableix així una aliança estratègica entre aquests tres serveis de Cirurgia Toràcica, que té com a objectiu l'aprofitament conjunt dels esforços i recursos de cadascun.

La Dra. Elisabeth Matínez Téllez s'incorpora a el Servei Mancomunat de Cirurgia Toràcica de l'Hospital de Sant Pau
2009
S'incorpora la Dra. Elisabeth Martínez com a adjunta de l'Especialitat
S'incorpora la Dra. Carmen Obiols Fornell com a resident de l'Especialitat
2008
Gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Hospital Mútua de Terrassa i la Corporació Sanitària ParcTaulí, des del 24 d'octubre de 2007, els cirurgians toràcics del nostre servei poden atendre i intervenir quirúrgicament als pacients amb patologia toràcica de l'Hospital de Sabadell en aquest mateix centre, sense que aquests hagin de desplaçar-se a altres hospitals.
S'incorpora la Dra. Manuela Iglesias Sentís com a adjunta de l'especialitat.
2007
S'incorpora el Dr. Carlos Bidegaín Pavón com a adjunt de l'especialitat.
S'incorpora la Dra. Cristina Pellicer Sabadí com a resident de l'especialitat
2006
S'incorpora la Dra. Roser Saumench Perramon com a adjunta de l'especialitat 2005
Es crea el Servei de Cirurgia Toràcica i s'incorpora el Dr. José Belda Sanchis com a Cap de la mateixa.
S'incorpora el Dr. Sergi Call Caja com a primer resident del Servei
2004
Mor el Dr. Miquel Mateu Navarro 2003
Es concedeix al Servei l'Acreditació Docent per a la formació d'especialistes en Cirurgia Toràcica 2002
S'incorpora la Dra. Mireia Serra Mitjans com a adjunta de l'especialitat. 2001
Es crea la Secció de Cirurgia Toràcica i el Dr. Miquel Mateu Navarro s'incorpora com a Cap de Secció de Cirurgia Toràcica. 1994
Es clausura el Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital del Tòrax de Terrassa, deixant de dependre de l'Administració Institucional (AISNA) i El Dr. Miguel Cuesta Palomero passa a sistema estatutari de la Seguretat Social amb destinació a l'Hospital Mútua de Terrassa, fins al 9 de febrer de 1994, data de la seva jubilació. En aquest moment, el Dr. Miguel Cuesta Palomero va ser nomenat Cirurgià Toràcic Emèrit de l'Hospital Mútua de Terrassa.
Al març de 1989, s'incorpora Dr. Ramon Rami Porta, com a adjunt de l'especialitat.
1989-1994
Dr. Miguel Cuesta Palomero, Cap de Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital del Tòrax de Terrassa, simultània seva activitat com a especialista en Cirurgia Toràcica a l'Hospital del Tòrax de Terrassa i en Hospital Mútua de Terrassa 1980-1988
Dr. Miguel Cuesta Palomero, Cap de Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital del Tòrax de Terrassa, inicia l'especialitat com a consultor. 1976-1979