El Dr. Sergi Call participa en el XII Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica

La SECT, Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica, va organitzar el seu 12è congrés a on el
Dr. Sergi Call, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica hi va participar com a ponent convidat en la sessió “el mediastí com a porta d’entrada”, presentant els resultats de la VAMLA (Limfadenectomia per videomediastinoscòpia) + Lobectomia VATS (cirurgia toràcica vídeo-assistida). També va moderar la sessió “duel a favor/en contra” a on es van presentar i debatre els resultats d’un assaig clínic randomitzat japonès que pot marcar un nou paradigma en les reseccions pulmonars del carcinoma broncogènic en estadis precoços. Per últim, destaca la seva participació com a membre del comitè científic assessor en la presentació del primer registre nacional multicèntric de reseccions pulmonars anatòmiques denominada reSECT.

Altrament, en el marc d’aquest congrés, la Dra. Nina Reig, resident de 4t any del Servei de Cirurgia Toràcica va presentar una comunicació oral i dos pòsters dels resultats preliminars del seu projecte de Tesi Doctoral que té com a objectiu avaluar la rentabilitat diagnòstica i l’impacte de la linfadenectomia transcervical prequirúrgica en el tractament del carcinoma broncogènic. També, en la sessió plenària del divendres, “Panell d’experts en Oncologia Toràcica” va presentar un cas clínic amb preguntes interactives en el que van participar activament els congressistes i la taula d’experts.